مرحله 1

اطلاعات اولیه (پرکردن فیلد ها اجباری است)

مرحله 2

اطلاعات شخصی (پرکردن فیلد ها اجباری است)

عکس 4*3 وارد شود

مرحله 3

اطلاعات تحصیلی (پرکردن فیلد ها اجباری است)

مرحله 4

موارد همکاری

آموزش های ورود به بازار کار
تدریس دروس کارشناسی
تدریس دروس کارشناسی ارشد
تدریس کنکور کارشناسی ارشد
تدریس کنکور فراگیر پیام نور
تدریس نرم افزار های تخصصی
انجام پروژه های دانشگاهی و صنعتی با نرم افزار
انجام پروژه های دانشگاهی و صنعتی ساخت و تولیدی
انجام ترجمه
انجام پروژه های تحقیقاتی
مشاوره ی کنکور کارشناسی ارشد

آموزش های ورود به بازار

در کدام یک از حوزه های زیر سابقه کار دارید؟

قصد تدریس چه دوره ای را دارید؟

تدریس دروس کارشناسی

تدریس دروس کارشناسی ارشد

تدریس کنکور کارشناسی ارشد

تدریس کنکور فراگیر پیام نور

تدریس نرم افزار های تخصصی

انجام پروژه های دانشگاهی و صنعتی با نرم افزار

انجام پروژه های دانشگاهی و صنعتی ساخت و تولیدی


آیا دسترسی به کارگاه های صنعتی دارید؟انجام ترجمه

انجام پروژه های تحقیقاتیمهارت استفاده از کدام نرم افزار ها را دارید؟

میزان تخصص به مهارت سرچ :

میزان تخصص به زبان انگلیسی :

مشاوره ی کنکور کارشناسی ارشد

مرحله 5

اطلاعات تکمیلی (پرکردن فیلد ها اجباری است)

1-آیا مایل به انجام تدریس حضوری هستید؟

بله فقط در شهر محل سکونت
بله در سایر شهرها نیزهستم
خیر

2-به نظر شما بهترین راه جهت آشنایی دانشجویان با دانشجو کمک چیست؟

طراحی کمپین های تبلیغاتی و تخفیفاتی
ارائه روش های جدید و متدهای جدید آموزشی
قیمت های پایین تر از سایر رقبا
استفاده از اساتید مطرح کشور
استفاده از مدل های Freemium
استفاده از فضاهای مجازی و سئو
استفاده از بازاریابی های حضوری در دانشگاه

3-اطلاع رسانی شما از چه طریقی باشد؟

ایمیل
تلگرام
فقط سایت
تمام اطلاعات درج شده را تایید میکنم.
بازگشت به صفحه اصلی